Copyright © 2011 app'SASsist | Algemene Voorwaarden | Ontwerp MerkwaardigDesign

HOME

app’SASsist staat voor: APPlicaties (software) ASSIST (ondersteunen, ondersteuning) en ook mijn naam SAS vind je erin terug. app’SASsist staat garant voor een unieke combinatie van gespecialiseerde ervaring en kennis op het gebied van accountancy, software en processen.

Visie

Door aandachtig te luisteren naar de wensen van gebruikers kunnen processen en applicaties beter op elkaar worden afgestemd en ingezet. Samenwerken en overleg met betrokken partijen is de basis voor een goed georganiseerde applicatie-omgeving waarin de software de werkprocessen en de gebruikers optimaal ondersteunt.

Resultaatgericht

Een belangrijk aandachtspunt is het proces van voortdurende verbetering van de inzet van software vorm te geven door het gebruikersbeheer te structureren. Waar lopen gebruikers tegenaan, wat kost veel tijd, waar loopt de gebruiker het meest vast. En zijn daar slimme oplossingen voor. app’SASsist biedt praktische ondersteuning en is resultaatgericht om de gebruiker slimmer en efficiënter te laten werken.

Aandacht voor structurele managementinformatie waardoor betere aansturing van de organisatie mogelijk is.
Onafhankelijke en gespecialiseerde kennis van de mogelijkheden van de softwarepakketten, waardoor snel inzichtelijk is hoe een efficiency slag is te realiseren in het gebruik van de basis functionaliteiten en inrichting van de software.
Met de unieke combinatie van kennis in de ICT en ervaring in de accountancy kunnen wensen van gebruikers en oplossingen die de softwareleveranciers bieden beter op elkaar worden afgestemd.